אם אתם מתגעגים לעבר - זו התחנה שלכם

אתם מאזינים לקוהל כמו פעם
עכשיו באוויר