כל העשורים, כל האמנים, כל המוזיקה

אתם מאזינים לקוהל עשורים 
עכשיו באוויר: 70-80-90