לא חייבים ללכת עם הזרם - כל הרוק, כל הזמן

אתם מאזינים לקוהל נותנים ברוק
עכשיו באוויר